มีสาย / ไร้สาย (อุปกรณ์ AC (มีสาย))

สว่านโรตารี่

สว่านโรตารี่ 24 มม. (15/16 นิ้ว)
DH24PG

สว่านโรตารี่ 24 มม. (15/16 นิ้ว)
DH24PH

สว่านโรตารี่ 26 มม. (1/8 - 1 นิ้ว)
DH26PB

สว่านโรตารี่ 26 มม. (1นิ้ว)
DH26PC

สว่านโรตารี่ 28 มม. (1-1/8 นิ้ว)
DH28PCY

สว่านโรตารี่ 28 มม. (1-1/8 นิ้ว)
DH28PMY

สว่านโรตารี่ 25 มม. (31/32 นิ้ว)
PR-38E

สว่านโรตารี่ 45 มม. (1-3 / 4 นิ้ว)
DH45ME

เครื่องสกัดคอนกรีต

ใหม่

เครื่องสกัดคอนกรีต
H41SST

เครื่องสกัดคอนกรีต
H41SD

เครื่องสกัดคอนกรีต
H50

เครื่องสกัดคอนกรีต
PH65A

เครื่องสกัดคอนกรีต
H90SG

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าแบบสวิทช์เลื่อน

เครื่องเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว)
G10SS2

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 100 มม. (4นิ้ว)
G10SR4

เครื่องเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว)
G10SN2

เครื่องเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว)
G10VE

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าแบบสวิทช์คันโยก

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 100 มม. (4นิ้ว)
G10SQ2

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 180 มม. (7นิ้ว)
G18ST

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าแบบสวิทช์กดข้าง

เครื่องเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว)
G10ST

เครื่องเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว)
PDA-100M

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าแบบสวิทช์เหนี่ยวไก

เครื่องเจียร์ 125 มม. (5 นิ้ว)
G13SC2

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 180 มม. (7 นิ้ว)
G18MR

เครื่องเจียร์คอยาวไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 125 มม. (5 นิ้ว)
GP13

เครื่องเจียร์คอตรง 25 มม. (1 นิ้ว)
GP2S2

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย 92 มม. (3-5/ 8 นิ้ว)
FSV10SA

เครื่องขัดกระดาษทราย 110 มม. (4-3/8 นิ้ว)
SV12SG

เครื่องขัดกระดาษทราย 114 มม. (4-1/2 นิ้ว)
SV12SD

เครื่องขัดเงา

เครื่องขัดเงา 180 มม. (7 นิ้ว)
SP18SB

แท่นตัดไฟเบอร์ความเร็วสูง

ใหม่

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม. (14 นิ้ว)
CC14STA

แท่นตัดไฟเบอร์ 355 มม. (14 นิ้ว)
CC14ST

เลื่อยวงเดือน

เลื่อยวงเดือน 190 มม. (7-1/2 นิ้ว)
C7SS

เลื่อยวงเดือน 185 มม.
C7ST

เลื่อยวงเดือน 235 มม. (9-1/4นิ้ว)
C9SA3

แท่นตัดองศา

แท่นตัดองศา 255 มม. (10 นิ้ว)
C10FCE2

สว่านกระแทกไฟฟ้า

ใหม่

สว่านกระแทก 13 มม. (1/2 นิ้ว)
DV13VST

สว่านกระแทก 13 มม. (1/2 นิ้ว)
DV13VSS

ชุดกล่องอุปกรณ์ สว่านกระแทก 13 มม. (1/2 นิ้ว)
DV13VSS (KIT)

สว่านกระแทก 16 มม. (5/8 นิ้ว)
DV16VSS

สว่านกระแทก 16 มม. (5/8 นิ๋ว)
FDV16VB2

สว่านกระแทก 18 มม. (11/16 นิ้ว)
DV18V

สว่านไฟฟ้า

สว่าน 10 มม. (3/8 นิ้ว)
D6VA

สว่านไฟฟ้า 10 มม. (3/8 นิ้ว)
D10VST

สว่านไฟฟ้า 3.2-16 มม. (1/8-5/8 นิ้ว)
PUPM3

ปืนเป่าลมร้อน

ปืนเป่าลมร้อน
RH600T

ปืนเป่าลมร้อน
RH650V

เครื่องขันบล็อคกระแทก

เครื่องขับบล๊อคกระแทก 16 มม. (5/8 นิ้ว)
WR16SE

เครื่องขันบล๊อคกระแทก 22 มม. (7/8 นิ้ว)
WR22SE

เครื่องขันบล๊อกกระแทก 25 มม. (1 นิ้ว)
WR25SE

เลื่อยจิ๊กซอว์

เลื่อยจิ๊กซอว์ 65 มม. (2-5/8 นิ้ว)
FCJ65V3

เลื่อยจิ๊กซอว์ 90 มม. (3-1/2 นิ้ว)
CJ90VST

เลื่อยจิ๊กซอว์ 160 มม. (6-19/64 นิ้ว)
CJ160V

เลื่อยอเนกประสงค์

เลื่อยตัดอะเนกประสงค์ 130 มม.
CR13V2

กบไฟฟ้า

กบไฟฟ้า 82 มม. (3-1/4 นิ้ว)
P20SF

กบไฟฟ้า 82 มม. (3-1/4 นิ้ว)
P20ST

เครื่องทำบัว

เครื่องทำบัว
M12SE

เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม
RB40SA

เครื่องตัดอเนกประสงค์

เครื่องตัดอเนกประสงค์ 1.6 มม.
CE16SA

เครื่องมืออเนกประสงค์

เครื่องมืออเนกประสงค์
CV350V

เครื่องตัดหินอ่อน

เครื่องตัดหินอ่อน 110 มม.
CM4SB2

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
AW130

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
AW150

Scroll To Top