ข้อตกลงในการใช้งาน

ลิขสิทธิ์ในเอกสารเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต บน เวิลด์-ไวด์-เว็บ ดอท ไฮโคคิ พาวเวอร์ทูลส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ในนามของ บริษัท ไฮโคคิ-พาวเวอร์ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งทางบริษัทไฮโคคิ-พาวเวอร์ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อนุญาตให้คุณคัดลอกเอกสารเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ภายในองค์กรของคุณเท่านั้นโดยที่ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ข้างต้นจะปรากฏในสำเนาในแต่
ละชุด ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้อำาจหรือสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ ในสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัท
ไฮโคคิ-พาวเวอร์ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเอกสารเหล่านี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยรวมของ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มี บริษัทไฮโคคิ-พาวเวอร์ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการฝ่าฝืนหรือผลกระทบใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะใน
ทางใดทางหนึ่งสัญญาหรืออื่น ๆ เอกสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Scroll To Top